Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie SDH Nové Dvory

Sbor dobrovolných hasičů byl v Nových Dvorech založen roku 1947.Ještě předtím ale v obci působila jednotka dobrovolných hasičů založená za německé okupace českého území asi roku 1943 podle německé vyhlášky. V témže roce byla postavena dřevěná zbrojnice na dvoře domu č.p. 29 a 39 - Rejček a Pospíšil. Hasiči měli k dispozici ruční koňskou stříkačku, která bohužel byla vyřazena a prodána.

·        Roku 1949, když byly Nové Dvory samostatnou obcí, byl zakoupen pozemek a dům od manželů Marie a Antonína Šutových, kde přestavbou domu vznikla nová zbrojnice s klubovnou.

·        V roce 1950 darovalo město Lipník nad Bečvou novodvorským hasičům ruční přenosnou stříkačku PPS 8. Jelikož v té době sbor ještě nevlastnil automobil, jezdilo se k zásahu nebo na cvičení vozy taženými koňmi, později asi od roku 1958, kdy bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo ( JZD), se jezdilo družstevními traktory nebo nákladními vozidly.

·        Sbor pořádal plesy a tancovačky v místní hospodě u Charvátů a tyto akce byly jedinými zdroji financí, za které se pořizovaly uniformy, hadice a veškerý materiál.

·        V roce 1970 bylo založeno žákovské družstvo, které po určité době svou činnost ukončilo a jeho činnost byla znovu obnovena v roce 1995 a trvá dodnes.

·        V roce 1971 koupil místní národní výbor ( MNV) pozemek od Eduarda Dudy,na kterém byla v roce 1983 postavena nová zbrojnice, která slouží dodnes.

·        V roce 1971 zakoupil sbor vozidlo Praga RN

·        V roce 1981 dostal sbor přenosnou požární stříkačku PPS 12

·        V roce 1987 vznikla výjezdová jednotka sboru (JSDH)

·        V létě roku 1997 zasahoval sbor při povodních, v témže roce zakoupil vozidlo Avia Furgon

·        V roce 1990 hořela střecha jednoho z místních domů

·        V roce 2002 se podařilo vytvořit též družstvo žen, které funguje dodnes.          

·        V říjnu 2005 koupil sbor nový automobil značky Mitsubishi Pajero.   

·        Ve dnech 21. a 22. února 2006 zasahovala výjezdová jednotka (JSDH) při ucpání koryta řeky Bečvy ledovými krami. V důsledku toho odčerpávala vodu z kanalizace a evakuovala jednoho chataře.

·        Na přelomu března a dubna 2006 byla opět vyhlášena povodňová pohotovost, při níž JSDH znovu odčerpávala vodu z kanalizace a monitorovala situaci.Tři dny poté odčerpávala vodu ze zahrady Jaroslava Pospíšila, kde se v důsledku povodní vytvořilo jezírko.

·        6.7.2006 se JSDH spolu s profesionálními hasiči účastnila likvidace požáru v bývalém ZD, kde vzplanul sklad slámy. 

·        25.7.2006 se JSDH spolupodílela s JSDH Osek n.B. a profesionálními hasiči z Lipníka n.B. na likvidaci požáru briket v domě čp.7, 22.12.2006  JSDH zasahovala při odstraňování následků ekologické havárie na řece Bečvě.